Hur erhålls Ripple: Utvinning eller ej

Avancerade resursinnehavare är snabbt på uppgång. Sedan de kryptografiska formerna av pengar började 2009 genom bildandet av bitmynt kan man inte bortse från den kryptofunktion som finns att tillgå och som innehåller olika mynt. Dessutom har man på senare tid i större utsträckning erkänt kryptokontaktpunkterna och innovationen i blockkedjan. Trots detta kan man börja fundera över hur man vinner dessa mynt. Kryptoresurser har visserligen datoriserats, men de har ägare och kan kontrasteras mot strikta monetära standarder när det gäller förflyttningar av innehav. I vilket fall som helst är de olika när det gäller hur de skall kunna garanteras. Bitcoin, som är chef för all krypto och många andra saltmynt erhålls genom gruvdrift. Gruvdrift illustrerar det förfarande där ett fåtal personer som använder särskild utrustning och programmering förstår kryptografiska förhållanden som håller i gång blockkedjeinnovationen och kort därefter får ersättning med ett visst mått av myntet. Digitala former av pengar som bryts ned underblåser bara att grävmaskiner får fyrkantiga ersättningar genom bevis på arbete. Dessutom ökar problemen med dessa förhållanden när det mest extrema antalet mynt rör sig mot toppen, vilket gör att nya mynt skrivs ut allt mer gradvis. Kostnaden för mynt påverkar också den allmänna exploateringen av gruvdrift. När kostnaderna är höga finns det fler grävare som hoppas kunna utnyttja dem, men när det blir en värdeminskning blir gruvdriften därmed mindre.

Våg råkar vara en organisation som föreställde sig ett skede där man tar hänsyn till snabba utbyten mellan olika penningrelaterade stiftelser genom att skapa en interoperabel rekordform och införliva dem i sina individuella strukturer. För att förverkliga denna vision konfigurerade den därför en kryptotoken med namnet XRP. XRP är ett tecken som fungerar med innovationer i blockkedjan. Du kanske har hoppats på att få en egen XRP, det är svårt att köpa dem genom gruvdrift. Så frågan om hur de upphandlas uppstår. XRP-mynten släpps då och då ut av Ripple labs, eftersom alla XRP-token som kommer att finnas just har tillverkats av våglabb

Målet med Ripple labs har redan från början blivit känt. Det garanterar att all den mängd mynt som det har släppt ut är tillräcklig för att garantera att det i alla händelser finns tillräckligt med kurser i XRP i fem år. Vid den tidpunkt då man undersöker Ripples uppgifter och natur finns det inget krav på gruvdrift bara mot bakgrund av att Ripples marknadsplats har en plats med penningrelaterade stiftelser och inte till en samling eller person. Sedan förbättringen har det bara funnits ett belopp på 100 miljarder vågmynt, i vilket fall som helst har bara 80 miljarder släppts ut genom att vågens labb har behållit 20 miljarder för sig själva. I december 2017 spreds ungefär 38 miljarder av de 80 miljarder som har frigjorts, medan återstående medel har hållits på spärrkonto. Det kvarvarande odistribuerade vågmyntet delas på liknande sätt på dessa spärrkonton, ett av dessa spärrkonton faller mot slutet av varje månad, vilket gör att över en miljard Ripple XRP-mynt är tillgängliga. Dessa mynt erbjuds till monetära institutioner av Ripple labs eller används för att kompensera personer som effektivt har bidragit till marknaden för XRP. Genom den här proceduren begärs swell-token. Det är absolut nödvändigt att notera att inte alla myntutdrag varje månad spenderas, så att resten av mynten skickas in på ett annat spärrkonto.

I denna riktning kan vågor också förvärvas genom olika handelsled, antingen med visum eller med olika digitala penningformer.